Su Basmanı

Su Basmanı
Bir mülkün  konuçlandınğı  zeminden itibaren zeminkata kadar olan şakuli mesafe deki beton yapıya su basmanı denilir..Su basmanı kotumuzu parselimizin  cephe aldığı yolun tretuar üst kotuna göre (kırmızı kot) belirlenir. Belediyenin su basman seviyesindeki yetkililerce yerinde belirleme edilir.
Su basmanı imalatı 
 Subasman ın  yapısında zemin kotunun (0 kotu, giriş kotu) altında bırakılan ancak toprağa gömülü kalmayan bölümlere su basmanı denilir . Bu beton uygulamasının  üzerine oturtulmuş olduğu bir döşeme, bir kaide olabileceği gibi, kolayca, bodrum katının yüzein de bırakılan  alan da olabilir.
Evimizin zemin kotunu doğal olan bir  zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapımızı doğal afetlerden ve benzeri tehlikelerden korumaktadır. Su basmanı mız ne kadar sağlam olursa zeminimiz de o kadar sağlam olacaktır. Hobi bahçelerinde genelde su basmanı yapılır.  Su basmanı yapılırken zemin etüt güzel yapılmalıdır. Aniden gelecek olan toprak kaymalarına ve benzeri olaylara karşı dayanıklı kalması gerekir. Toprak kaymaları olmasa bile amatörce yapılmış bir su basmanında zamanla çökmeler kaymalar meydana gelecektir. .

Hızlı Teklif İçin